(ភ្នំពេញ)៖ យោងតាមគេហទំព័រផ្លូវការក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមនៃព្រះរាណាចក្រកម្ពុជា បានប្រកាសឲ្យដឹងថា បណ្តាខេត្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា កំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលព្យុះពីសមុទ្រចិនខាងត្បូង ដែលនឹងអូសបន្លាយពីថ្ងៃទី៧-១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសទាំងស្រុងខាងក្រោម ដើម្បីបានដឹងអំពីឥទ្ធិពល និងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here